VIZIUNE

Carmen Mariana Dăscălescu

Crezul meu politic

O nouă viziune se conturează pe scena noastră națională, una care transcende granițele și se poate aplica la toate nivelurile comunității, inclusiv cel administrativ al sectorului 5.

În această eră în care ne confruntăm cu provocări de neimaginat, se impune o redescoperire a identității noastre, împărtășind o filozofie care să poată fi valorificată de la nivelul cel mai înalt al guvernării, începând cu premierul, coborând spre nivelul local, până la primar și, nu în ultimul rând, fiecare locuitor al sectorului 5.

Petre Țuțea, cu perspicacitatea și profunzimea sa, ne-a lăsat moștenire un crez care nu și-a pierdut relevanța și astăzi e valabil: ca români, avem datoria să ne bucurăm atunci când ne întâlnim cu cineva dintre ai noștri care strălucește prin inteligență și talent, fie că acesta este un coleg, un vecin sau un conațional din diaspora. Această atitudine trebuie să ni se transfere în fiecare fibră și să devină un principiu călăuzitor în toate acțiunile noastre, indiferent de poziția pe care o ocupăm în structura socială.

Se poate spune că patriotismul nu mai este doar un sentiment, ci o misiune care se materializează prin acțiuni concrete, prin contribuția la binele comunității și prin susținerea valorilor care ne definesc ca națiune. Avem responsabilitatea de a proteja și perpetua moștenirea culturală, spirituală și istorică a României, o datorie ce nu se limitează la declarații, ci se manifestă în fiecare decizie și inițiativă la nivel individual și colectiv.

În sectorul 5, la fel ca în întreaga țară, trebuie să promovăm o cultură națională vibrantă, să ne ancorăm în credință și să revitalizăm tradițiile populare, contribuind invariabil la cooperarea globală. Este imperios să ne recăpătăm identitatea și să oferim lumii un tablou pozitiv despre România, despre vitalitatea și reziliența spiritului românesc.

Apelul nostru este către toți cetățenii: să fim uniți în diversitatea noastră, să ne cinstim eroii și să ne împlinim promisiunea ca popor. Fiecare dintre noi, indiferent de statutul social sau profesional, trebuie să se simtă chemat să participe la această renaștere națională, să acționeze din convingere și să contribuie la binele comun.

Să ne inspirăm din viziunea lui Țuțea și să ne aplicăm toate eforturile pentru a transforma România, și în special sectorul 5, într-un exemplu de prosperitate și armonie, păstrând vie flacăra identității naționale. Să fim patrioți și naționaliști nu doar în cuvânt, ci și în faptă, deoarece apartenența noastră la națiunea română este cel mai prețios dar pe care trebuie să-l apărăm și să-l onorăm cu mândrie.

Fie ca noua viziune să ne unească și să ne consolideze, să ne ofere puterea de a face față provocărilor contemporane cu încredere și speranță. În acest spirit, să ne asumăm fiecare rolul în această călătorie patriotică, de la cel mai înalt nivel guvernamental până la fiecare locuitor al sectorului 5, pentru că doar așa, împreună, putem să construim o Românie pentru toți și pentru fiecare.

Să păstrăm și să cultivăm darul unității naționale ca fiind un simbol al
demnității poporului român, obținut cu multe jertfe și multe eforturi spirituale și materiale spre binele țării noastre și spre bucuria românilor de pretutindeni.